La manca de neteja en els conductes del sistema de climatització de la vostra empresa poden disminuir la qualitat ambiental interior.

Estudis de qualitat ambiental interior:

Són estudis que realitzem per saber si la instal•lació compleix la normativa vigent respecte a la qualitat ambiental interior i en els quals s’indiquen les mesures correctores que cal tenir en compte en cada cas.

Alguns dels paràmetres de qualitat ambiental interior que s’han de controlar són els següents:

 • Temperatura i humitat relativa
 • Cabal de ventilació
 • Diòxid de carboni
 • Monòxid de carboni
 • Partícules en suspensió
 • Paràmetres físics i de confort
 • Lluminositat i confort acústic
 • Anàlisis microbiològiques ambientals
 • Diagnòstic de les condicions higienicosanitàries

 

Higienització dels sistemes de climatització

La neteja de conductes i higienització dels sistemes de climatització es realitza per evitar que aquests actuïn com a amplificadors bacterians i provoquin una disminució de la qualitat ambiental interior.

Els serveis que us podem oferir són:

 • Inspecció i diagnòstic del sistema de climatització.
 • Neteja de conductes i desinfecció dels sistemes de climatització.
 • Informe tècnic amb les accions correctores suggerides en cada cas.

Normatives de qualitat ambiental interior:

 • Reial decret 238/2013 pel qual es modifica el reglament d’instal•lacions tèrmiques en els edificis (RITE).
 • UNE 171330-1:2008 Diagnòstic de qualitat ambiental interior.
 • UNE 171330-2:2008 Procediments d’inspecció de qualitat ambiental interior.
 • UNE 100012:2008 Higienització de sistemes de climatització.

Consulteu-nos i us atendrem sense compromís. 

Contacti amb nosaltres:
93 713 62 66

limpieza de conductos de aire
limpieza de sistemas de ventilacion

Sol·liciti informació sense compromís:

Nom: (obligatori)

Correu electrònic: (obligatori)

Telèfon: (obligatori)

El seu missatge: (obligatori)